IVECO VÍTÁ ROZHODNUTÍ NĚMECKA O PRODLOUŽENÍ OSVOBOZENÍ OD POPLATKU MÝTA

 

Prodloužení osvobození od poplatku mýtného zvýhodní dopravce, kteří používají vozidla Natural Power značky IVECO ve svých vozových parcích, jak na německých, tak na mezinárodních trasách, díky poloze země na centrální křižovatce hlavních evropských dálkových koridorů. Toto rozhodnutí rovněž posílí úsilí o zavedení bioplynu jako cestu k nulovým emisím

Značka IVECO oslavila Světový den životního prostředí novým videem o udržitelnosti, které zdůrazňuje potřebu změny v průmyslu a posunuje hranice respektu k životnímu prostředí.

IVECO S-WAY

Osvobození od mýta je důležitým krokem ke snížení uhlíkové stopy

5. června, v Mezinárodní den životního prostředí, IVECO vítá konečné rozhodnutí německé federální rady (Bundesrat) prodloužit osvobození těžkých nákladních vozidel nad 7,5 tuny na stlačený a zkapalněný zemní plyn (CNG a LNG) od dálničního mýtného do 31. prosince 2023. Jedná se o další důležitý krok k dosažení cílů v oblasti klimatu, které podporují širší využívání vyspělých alternativních tažných technologií, které jsou dnes pro přepravu těžkého zboží k dispozici. Osvobození od mýtného poskytuje dopravcům další finanční výhody a zlepšenou návratnost jejich investic, což je v současné obtížné době obzvláště vítáno. Je také důležitým nástrojem ke snížení uhlíkové stopy v dopravním odvětví.
Thomas Hilse, prezident značky IVECO, uvedl: „My v IVECO jsme velmi rádi, že můžeme přivítat konečné rozhodnutí Spolkové rady Německa, které přichází s perfektním načasováním v den letošního Mezinárodního dne životního prostředí. To znamená jasné uznání environmentálních výhod této technologie na cestě k nulovým emisím. Infrastruktura LNG roste. Spolu s rozšiřující se distribuční sítí a stávajícími vládními subvencemi podporujícími tento typ paliva toto prodloužení dává našim zákazníkům jasný signál, že přechod na přepravu LNG je nezastavitelný“.

IVECO S-WAY se bude prohánět zdarma minimálně 3 roky. Do konce roku navíc nabízí dotace

Tímto prodloužením bude IVECO S-WAY NP poháněné zemním plynem pokračovat v cestování po Německu bez poplatků po dobu dalších tří let. S IVECO S-WAY NP, které je k dispozici ve verzích CNG a LNG, budou dopravci těžit nejen díky osvobození od mýtného do 31. prosince 2023 a  výrazně nižším nákladům na pohonné hmoty, ale také díky dotacím na nové nákupy do konce roku 2020.
542140

Tišší a šetrnější k přírodě než dieslový motor

IVECO S-WAY NP také zvyšuje laťku v udržitelnosti: motor na zemní plyn je nejen mnohem tišší, ale také mnohem šetrnější k životnímu prostředí než ekvivalentní dieselový motor. Ve srovnání s naftovými vozidly jsou emise NOa pevných částic výrazně nižší. Dalším důležitým faktem je, že provozovatelům logistiky otevírá cestu k dekarbonizaci: díky biometanu je možné dosáhnout téměř úplného snížení emisí CO2 a vytvořit tak uzavřený kruh ekonomické a ekologické soběstačnosti – což je zářný příklad oběhového hospodářství. Odpověď dnes představují nákladní bio-LNG vozidla IVECO s výkonem, rozsahem autonomie a nízkými celkovými pořizovacími náklady, které přepravci potřebují pro efektivní a ziskové provozování svých zelených vozových parků.
IVECO s-way np nature

Symbolicky na den životního prostředí. Myslíme na lidi, obchod i přírodu. Podívejte se na video

Toto oznámení vychází na Mezinárodní den životního prostředí, který slavíme s novým videem o udržitelnosti, které zdůrazňuje potřebu podnítit změny v průmyslu a posouvat hranice úcty k životnímu prostředí. Stanovuje cíl značky usilovat o udržitelný ekosystém v dopravním průmyslu, který pracuje pro všechny – lidi, obchod i přírodu.

Naším cílem je vytvoření udržitelného ekosystému

Příroda je na prvním místě
 
Poselství videa je v dokonalém souladu s letošním Světovým dnem životního prostředí, který pod tématem „Je čas na přírodu“, povzbuzuje globální komunitu, aby se starala o přírodu a změnila směr, kterým se ubíráme. Zejména slogan této akce vybízí soukromý sektor, aby přijal environmentálně udržitelné obchodní modely. IVECO se se svým cílem, kterým je vytvoření udržitelného ekosystému pro dekarbonizaci dopravy je více než kvalifikováno tento cíl splnit.
Musíme se přizpůsobit
 
Video se inspiruje známými slovy Charlese Darwina: „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“ S tímto výrokem jako východiskem ve svém videu IVECO zdůrazňuje potřebnou změnu, a to dekarbonizací dopravy, aby se vyřešil problém se změnou klimatu a zvýšila se kvalita ovzduší v centrech měst. Jasně hovoří o svém dlouhodobém závazku k udržitelné dopravě, což vedlo k průkopnickým alternativním tažným systémům a vedoucí úloze v technologii zemního plynu.
Utváříme novou cestu k opravdové udržitelnosti
 
Video končí výrokem: „Řiďte změnu. Buďte nezastavitelní“: IVECO se svým odlišným přístupem k rozvoji zemního plynu jako udržitelného paliva pro dopravu usiluje o to stát se nezastavitelným katalyzátorem, neboť ostatním připravuje cestu k dekarbonizaci.