Vítáme prodloužení výjimky na německých dálnicích pro nákladní auta na zemní plyn

 
Karl Holmeier, poslanec Německého spolkového sněmu a současně člen parlamentního výboru pro dopravu, potvrdil záměr kompetentních orgánů na prodloužení bezplatného užívání německých dálnic pro těžká nákladní vozidla.
iveco-s-way-np-1

Na tahu jsou spolkový sněm a rada

Pokud německý spolkový sněm a spolková rada podle očekávání návrh schválí, budou vozidla s pohonem na stlačený a zkapalněný zemní plyn (CNG a LNG) s hmotností nad 7,5 tun osvobozena do 31. prosince 2023 od dálničních poplatků.

Německo je křižovatka Evropy. Dopravci záměr vítají

Toto prodloužení výjimky bezesporu vítají všichni dopravci provozující na německých vnitrostátních i mezinárodních trasách těžká nákladní vozidla IVECO Natural Power, zejména kvůli geografické centrální poloze země tvořící křižovatku hlavních evropských dálkových koridorů.

Dopravci ušetří náklady a podpoří ekologickou dopravu

Výjimka z mýtného dále sníží celkové náklady spojené s vlastnictvím nákladních vozů IVECO Natural Power (TCO), což přinese bezesporu nezanedbatelné finanční výhody a vylepší návratnost investic do těchto vozidel. Uvedené opatření, spolu s rozšířením distribuční sítě zemního plynu, výrazně podpoří přechod na tuto čistou a podstatně tišší technologii.

Výjimku má sněm podpořit do konce roku 2023

Očekává se, že Německý spolkový sněm a Spolková rada prodlouží do 31. prosince 2023 výjimku z dálničních poplatků (MAUT) pro vozidla s hmotností nad 7,5 tun s pohonem na zemní plyn, které byly poprvé zavedeny 1. ledna 2019. To znamená, že těžká nákladní vozidla IVECO S-WAY NP a IVECO X-WAY NP budou i nadále jezdit na německých dálnicích bezplatně, což bezesporu přinese nezanedbatelný finanční prospěch jednotlivým logistickým operátorům a stavební firmám, které mají tato vozidla ve svých parcích.

Thomas Hilse: Přechod na LNG je nezastavitelný

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, v této souvislosti prohlásil: „Zprávu, že výbor pro dopravu Německého spolkového sněmu předložil k parlamentnímu projednání nový návrh na prodloužení výjimky z povinnosti hradit dálniční poplatky pro těžká nákladní vozidla s pohonem na zemní plyn, určitě vítáme. Konečné rozhodnutí, které se očekává v červnu, budeme moci považovat za způsob uznání, že tyto technologie koncipované k nulovým emisím jsou ekologicky přínosné. Infrastruktura pro vozidla na z kapalněný zemní plyn se neustále rozrůstá a otevírá se stále více nových čerpacích stanic, jako například nedávno v Berlíně a Postupimi. Spolu s rozrůstající se distribuční sítí a stávajícími vládními dotacemi na tento druh paliva by toto  prodloužení výjimky bylo pro naše zákazníky jasným signálem, že přechod na LNG je nezvratný a nezastavitelný, a navíc v kombinaci s biometanem může být bez emisí.”

IVECO S-WAY je technologickým průkopníkem

Nové vozidlo dálkové přepravy IVECO S-WAY NP plně uzpůsobené na LNG představuje vůz, na nějž se výjimka jasně vztahuje, neboť se jedná o jediné těžké nákladní vozidlo speciálně určené pro dálkovou dopravu disponující nejlepšími autonomními vlastnostmi na trhu s dojezdem až 1600 km. IVECO S-WAY, uvedený na trh v roce 2019, si velmi rychle získal oblibu mezi majiteli i řidiči.
 
IVECO je průkopníkem v technologiích zemního plynu již více než 20 let, důkazem čehož je špičková řada vozů s pohonem na zemní plyn a také cenné zkušenosti získané v síti obchodních zástupců zajišťujících servis pro více než 7 000 těchto vozidel prodávaných po celé Evropě

V Německu a Evropě začíná hrát zemní plyn klíčovou úlohu

Již dnes distribuční síť zemního plynu pokrývá hlavní dopravní trasy napříč Evropou a její další rozšiřování nabírá na dynamice, přičemž se očekává, že počet čerpacích stanic na LNG se do roku 2022 zvýší z 249 (evidováno v roce 2019) na více než 450. Vozidla přepravující náklady po německých silnicích a dálnicích budou moci nejen těžit ze samotné výjimky z povinnosti platit dálniční poplatky, ale také využívat provozní výhody dobře rozvinuté infrastruktury, která bude v krátkodobém horizontu dále rozšířena, jelikož německá spolková vláda považuje zemní plyn za klíčový prvek realizace své strategie k dosažení cílů v oblasti životního prostředí.
 
  • Signál ve prospěch zavádění technologií na zemní plyn v dopravě přichází nejen z Německa, ale také ze sousedního Rakouska, které udělilo výjimku ze sektorového zákazu jízdy v Tyrolsku právě nákladním vozidlům s pohonem na LNG. 1. ledna 2020 navíc vstoupila v platnost změna daňových pravidel vztahujících se na zemní plyn, s tím že LNG je nyní klasifikován jako plyn a tudíž již není předmětem daně z fosilních paliv.